Muutin Helsingistä Etelä-Savoon Kangasniemelle yhdeksän vuotta sitten ja jonkin aikaa tuon jälkeen päätimme jatkaa mieheni suvun maatilaa ja ryhtyä siis…

Muutin Helsingistä Etelä-Savoon Kangasniemelle yhdeksän vuotta sitten ja jonkin aikaa tuon jälkeen päätimme jatkaa mieheni suvun maatilaa ja ryhtyä siis yrittäjiksi maaseudulle. Asettuminen tänne maalle on avannut näinä vuosina silmiä monin tavoin. Se on konkretisoinut miten tärkeää on, että Suomessa on elävää maaseutua ja nykyaikaisia kaupunkeja – tarvitsemme molempia. Se on avannut minun kaupunkilaissilmäni siihen, miten hyvää elämää maalla voi elää luonnon lähellä ja miten todella suuri merkitys puhtaalla monimuotoisella luonnolla on itseisarvona, mutta myös ihmisten hyvinvoinnille ja monille elinkeinoille, kuten ruoantuotannolle tai matkailulle.

Toisaalta olen huomannut miten pienillä paikkakunnilla joudutaan koko ajan pelkäämään palveluiden puolesta, onpa kyse kylän palveluista, kirkonkylän palveluista tai pienen kaupungin palveluista. Keskittäminen on ollut politiikan valtavirtaa – sen pelko on suuri joka tasolla ja pienet ovat usein ne kärsijät.

Minä olen lähtenyt vuonna 2016 mukaan politiikkaan juuri siksi, että näen, että politiikassa tarvitaan uudentyyppisiä ääniä ja näkökulmia. Sellaisia missä uskotaan maaseudun hyvään tulevaisuuteen, nähdään tulevaisuuden mahdollisuudet, palveluiden merkitys sekä keskittämisen haitat. Nähdään maaseutu ja sen markkinointi vahvuutena ja mahdollisuutena myös Etelä-Savossa. Moni täällä arkinen asia voi nimittäin olla meille muualta tuleville vetovoimatekijä. Uskon, että maaseutu ei kuole vaan se on todennäköisesti juuri se syy miksi vaikkapa juuri Etelä-Savossa halutaan asua. Kun vain huolehdimme luonnosta ja palveluista. Ihmisten hyvinvoinnin ja luonnon hyvinvoinnin merkitystä ei tule koskaan väheksyä.

Aluevaaleissa valitaan ihmiset päättämään Etelä-Savon hyvinvointialueen sosiaali-ja terveyspalveluista ja palo-ja pelastustoimesta. Meistä ihan jokainen käyttää elämänsä aikana sosiaali-ja terveyspalveluja. Moni meistä joutuu turvautumaan myös pelastuslaitoksen apuun. Juuri näiden palveluiden toimivuudesta ja riittävyydestä päätetään aluevaltuustossa. Nyt jos koskaan on välttämätöntä huomioida koko alueen ihmisten hyvinvointi, terveys, mielenterveys ja turvallisuus. Valtuustoon tarvitaan ihmisiä tuomaan myös maaseudun ja pienten kuntien näkökulmaa aktiivisesti ja pelottomasti esiin. Siksi olen ehdolla.

Olen sitoutunut edistämään kestävää hyvinvointia, terveyttä ja turvallista elämää koko Etelä-Savossa. Meidän on huolehdittava kaikista ikään, postinumeroon tai lompakon paksuuteen katsomatta. Lisäksi olen sitoutunut toimimaan tässäkin tehtävässä avoimesti ja alueen asukkaita kuunnellen ja osallistaen. On tärkeää, että päätöksentekoa ei tehdä ylätasolla vaan tutkimustiedon lisäksi sekä henkilökuntaa että Etelä-Savon asukkaita kuullaan aktiivisesti.