Laadukkaiden ja saavutettavien sote-palveluiden sekä pelastustoimen kannalta todellinen haaste on työntekijäpula. On tärkeää, että saamme alueellemme houkuteltua työikäistä väkeä huolehtimaan…

Laadukkaiden ja saavutettavien sote-palveluiden sekä pelastustoimen kannalta todellinen haaste on työntekijäpula. On tärkeää, että saamme alueellemme houkuteltua työikäistä väkeä huolehtimaan toimivista palveluista.

Houkuttelemiseen on monia keinoja, kuten palkkaus, hyvät työolosuhteet, johtaminen ja kouluttautumismahdollisuudet. Hyvinvointialueen tulee hoitaa osansa, mutta on myös asioita joihin ei voida aluevaltuustossa suoraan vaikuttaa. Moni työikäinen on perheellinen ja arjen sujuvuus on heille tärkeää. Kunnille jää tärkeä rooli mm. hyvän ja puhtaan elinympäristön vaalijana ja koulupolun turvaajana, jotta ne ovat houkuttelevia asuinpaikkoja myös sote-alan ammattilaisille.

Etelä-Savossa tarvitaan toimivia palveluita ikäihmisille turvaamaan arvokas vanhuus, mutta myös lapsiperheille, jotta saamme turvattua hyvän alun elämälle ja toisaalta työikäisten ihmisten mahdollisuuden asua seudullamme.

Maailma on muuttunut parissa vuodessa paljon. Terveys ja turvallisuus on saanut uusia merkityksiä. Elämä luonnon lähellä maalla on alkanut houkutella yhä useampaa ja se tuo meille paljon mahdollisuuksia. Lukuisat vapaa-ajan asukkaamme viettävät täällä huomattavan osan vuodesta. Viime vuosina yhä useampi on valinnut Etelä-Savon myös varsinaiseksi asuinpaikakseen.

Maallemuutto on monelle unelma ja täällä myös kaupungeissa elämä on aika leppoisaa. Hyvällä yhteistyöllä aluevaltuusto ja kunnat voivat huolehtia, että mahdollisimman moni pääsee Etelä-Savossa tämän unelman toteuttamaan.

Tarvitsemme aluevaltuustossa myös ymmärrystä siitä, että Etelä-Savossa etäisyydet ovat pitkiä – lähipalveluita on turvattava myös pienten kuntien ihmisille ja maaseudulle. Kuntien elinvoimaisuus ja alueemme kaikkien ihmisten hyvinvointi ikään ja postinumeroon katsomatta on koko hyvinvointialueen etu.

Maisa Juntunen, maatalousyrittäjä, fm., aluevaaliehdokas 272 (vihr) Kangasniemi

Teksti on julkaistu Länsi-Savossa 14.1.2022