Energia

Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto. Se on keino tukea huoltovarmuutta ja synnyttää myös työtä ympäri maata. Koko maan kattava biokaasun tuotanto- ja jakeluverkosto tukee biokaasun hyödyntämistä myös liikennepolttoaineena. Liikenteen sähköistyessä pitää huolehtia...