Palvelut

Mikä on ihmisten hyvinvoinnin, sujuvan arjen ja alueiden elinvoiman edellytys? Laadukkaat lähipalvelut vauvasta vaariin. Pienet joustavat yksiköt luovat turvaa ja edistävät hyvinvointia. Laadukas koulupolku pitää turvata jokaiselle. Saavutettava koulutus,...

Ruoka

Jokaisen pitää syödä! Siksi meillä on vastuu tuottaa ruokaa Suomessa. Suomalaisen maatalouden rooli maailman ruokaturvan kannalta tulee kasvamaan. Maatalouden pitää olla eettistä, ympäristöystävällistä ja kannattavaa, jotta ruoan tuottamisen edellytykset säilyvät myös...

Luonto

Luonnossa oleminen auttaa ymmärtämään sen merkitystä ja itseisarvoa. Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat kansanterveydelle merkittäviä. Myös tuleville sukupolville pitää turvata monimuotoinen luonto ja puhtaat vesistöt. Tätä täytyy edistää myös ympäristökasvatuksena...

Demokratia

Kaikenlaisten ihmisten äänen täytyy kuulua. Lähidemokratia on ihmisten ja yhteisöjen osallistamista yhteiskunnan kehittämiseen. Päätöksentekoa ei saa siirtää liian kauas kansalaisista. Poliittisen keskustelun on oltava myötätuntoista ja avointa, jolloin kansalaisten...

Matkailu

Vähemmän lentämistä, enemmän matkustusta maata pitkin. Kehittämällä kestävää kotimaan matkailua ja ympäristöystävällisiä liikkumisen muotoja voimme tarjota houkuttelevampia lomailun muotoja myös kotimaassa. Etätyö ja ihmisten monipaikkaisuus ovat arkipäivää....

Energia

Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto. Se on keino tukea huoltovarmuutta ja synnyttää myös työtä ympäri maata. Koko maan kattava biokaasun tuotanto- ja jakeluverkosto tukee biokaasun hyödyntämistä myös liikennepolttoaineena. Liikenteen sähköistyessä pitää huolehtia...