Teemat

Mistä on arvokas arki tehty?

Miten ratkotaan niinkin suuria haasteita kuin ilmastonmuutosta ja köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymistä?

Parantamalla arkea. Arvokas arki on mahdollisuutta tehdä vastuullisia valintoja, jolla turvataan puhdas monimuotoinen luonto myös tuleville sukupolville. Se on luonnon läheisyyttä ja siitä välittämistä.Laadukasta ja läheltä löytyvää koulutusta, josta kukaan ei syrjäydy. Ruokaa, jonka alkuperä ja tuotantotapa on helppo selvittää.

Arvokas arki on helposti saavutettavia palveluita läpi koko elämän. Se on riittävää toimeentuloa vaikeissakin elämäntilanteissa. Se on liikkumista ja asumista niin, että ilmasto ja ympäristö eivät kuormitu tarpeettomasti. Se on poliittisia tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä, joissa kansalaista kuunnellaan.

Palvelut

Mikä on ihmisten hyvinvoinnin, sujuvan arjen ja alueiden elinvoiman edellytys? Laadukkaat lähipalvelut vauvasta vaariin. Pienet joustavat yksiköt luovat turvaa ja edistävät hyvinvointia. Laadukas koulupolku pitää turvata jokaiselle. Saavutettava koulutus, yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen ja lasten ja perheiden yksilöllinen tukeminen ehkäisevät eriarvoistumista. Iäkkäiden on saatava inhimillistä hoitoa. Yksi keino torjua köyhyyttä ja eriarvoisuutta on perustulo. Se tekee työn vastaanottamisesta aina kannattavaa ja olisi myös parasta aluepolitiikkaa.

Lue lisää

Ruoka

Jokaisen pitää syödä! Siksi meillä on vastuu tuottaa ruokaa Suomessa. Suomalaisen maatalouden rooli maailman ruokaturvan kannalta tulee kasvamaan. Maatalouden pitää olla eettistä, ympäristöystävällistä ja kannattavaa, jotta ruoan tuottamisen edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville. Maatalous voi olla aktiivisesti mukana ilmastotalkoissa, kun huolehditaan maaperän kasvukunnosta, sidotaan hiiltä peltomaahan ja pyritään eroon öljyriippuvuudesta. Kestävän maatalouden edistäminen vaatii tutkimusta ja poliittisia päätöksiä.

Lue lisää

Luonto

Luonnossa oleminen auttaa ymmärtämään sen merkitystä ja itseisarvoa. Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat kansanterveydelle merkittäviä. Myös tuleville sukupolville pitää turvata monimuotoinen luonto ja puhtaat vesistöt. Tätä täytyy edistää myös ympäristökasvatuksena kouluissa. Kestävä metsätalous ja maatalous voivat kulkea käsi kädessä luonnon mo- nimuotoisuuden edistämisen ja ilmastotoimien kanssa.

Lue lisää

Demokratia

Kaikenlaisten ihmisten äänen täytyy kuulua. Lähidemokratia on ihmisten ja yhteisöjen osallistamista yhteiskunnan kehittämiseen. Päätöksentekoa ei saa siirtää liian kauas kansalaisista. Poliittisen keskustelun on oltava myötätuntoista ja avointa, jolloin kansalaisten on helpompi ymmärtää ja arvostaa tehtyjä päätöksiä. Päätöksenteon pitää nojata tutkittuun tietoon. Päätösten vaikutukset esimerkiksi lapsiin, ympäristöön ja ilmastoon pitää aina arvioida.

Lue lisää

Matkailu

Vähemmän lentämistä, enemmän matkustusta maata pitkin. Kehittämällä kestävää kotimaan matkailua ja ympäristöystävällisiä liikkumisen muotoja voimme tarjota houkuttelevampia lomailun muotoja myös kotimaassa. Etätyö ja ihmisten monipaikkaisuus ovat arkipäivää. Luontomatkailu ja lähes ympärivuotinen vapaa-ajan asuminen ovat esimerkiksi Järvi-Suomen alueelle suuri mahdollisuus. Suositaan mökkeilyä ja kehitetään raideliikennettä Suomessa ja Suomesta.

Lue lisää

Energia

Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto. Se on keino tukea huoltovarmuutta ja synnyttää myös työtä ympäri maata. Koko maan kattava biokaasun tuotanto- ja jakeluverkosto tukee biokaasun hyödyntämistä myös liikennepolttoaineena. Liikenteen sähköistyessä pitää huolehtia vastuullisesta mineraalien tuotannosta. Nykyinen kaivoslaki on kestämätön ja se pitää uusia.

Lue lisää