Luonnossa oleminen auttaa ymmärtämään sen merkitystä ja arvoa

Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat kansanterveydelle merkittäviä. Myös tuleville sukupolville pitää turvata monimuotoinen luonto ja puhtaat vesistöt. Tätä täytyy edistää myös ympäristökasvatuksena kouluissa. Kestävä metsätalous ja maatalous voivat kulkea käsi kädessä luonnon mo- nimuotoisuuden edistämisen ja ilmastotoimien kanssa.