Nurmi sitoo hiiltä ja laiduntavat eläimet tukevat maatalousluonnon monimuotoisuutta.

Mitä ajattelee tämä vihreä luomuviljelijä nyt, kun vihreiden poliittinen ohjelma on hyväksytty. Uskon, että maataloustuottajista harva on tyytyväinen nykytilaan. Jotain siis pitäisi tehdä kehittääksemme tilannetta siihen suuntaan, että meillä on ruoantuotantoa Suomessa myös jatkossa ja, että tuo tuotanto on kestävällä pohjalla. Vihreiden poliittisen ohjelman luonnoksen alkuperäinen kirjaus oli erittäin huono, mutta lopullinen kirjaus joka vahvistettiin viime sunnuntaina olikin suureksi ilokseni hyvin monipuolinen linjaus tästä tärkeästä aiheesta.

tuet voitaisiin jatkossa ajatella mieluummin ylipäätään palvelumaksuina, joilla ylläpidetään yhteiskunnan kannalta tärkeitä toimintoja

Siinä maatalousyrittäjää ei nähdä yhteiskunnan elättinä, vaan aktiivisena toimijana ja palveluntuottajana, joka voi olla mukana pelastamassa tätä planeettaa. Vihreät eivät linjaa vain tukien asteittaisesta vähentämistä, vaan ohjelmassa sitoudutaan parantamaan maatalouden kannattavuutta ja vähentämään tukiriippuvuutta monipuolisin keinoin. Samalla linjataan siitä, että maataloudenkin tulee olla kestävämmällä pohjalla niin ilmaston, ympäristön kuin eläinten hyvinvoinnin kannalta. Näen itse, että tuet voitaisiin jatkossa ajatella mieluummin ylipäätään palvelumaksuina, joilla ylläpidetään yhteiskunnan kannalta tärkeitä toimintoja eli ns. ekosysteemipalveluita. Ja tässä asiassa viljelijät – nuo yhteiskunnan tukipilarit – ovat korvaamattomassa roolissa.

Nurmi sitoo hiiltä ja laiduntavat eläimet tukevat maatalousluonnon monimuotoisuutta.

Maan viljelyn, ympäristönsuojelun ja ilmastotoimien tulisi kulkea käsi kädessä. Uusien tutkimusten mukaan vahvistamalla peltojen hiilinieluja viljelijät voivat sekä parantaa maan kasvukuntoa ja tuottavuutta pitkällä tähtäimellä mutta samalla osallistua mm. ilmastokriisin ratkaisemiseen ja vesiensuojeluun. Ympärivuotinen kasvipeitteisyys, monipuolinen viljelykierto, syväjuuriset kasvit ja maan rakennetta hellästi kohteleva muokkaus edistävät näitä tavoitteita. Nurmi sitoo hiiltä ja laiduntavat eläimet tukevat maatalousluonnon monimuotoisuutta. Maatalous ja sen luonnonmukaiset menetelmät voivat siis olla osa ratkaisua. Ja tätä vihreät haluavat edistää.

On ensiarvoisen tärkeää huolehtia maataloustuotannon eettisestä kestävyydestä täällä, missä siihen voimme vaikuttaa.

Kunnianhimoinen eläinsuojelulaki on välttämättömyys ja etu. Tälläkin hetkellä maatalousbudjetin kautta tuetaan eläinten hyvinvointia, tämä linja tulee pitää ja tätä vahvistaa. Vihreissä on jo aiemmin tuotu esiin, että turkistuotannosta, porsimishäkeistä tai parsinavetoista tulisi luopua siirtymäajalla. Tämä linja on johdonmukainen myös uudessa poliittisessa ohjelmassa. On ensiarvoisen tärkeää huolehtia maataloustuotannon eettisestä kestävyydestä täällä, missä siihen voimme vaikuttaa.

Huoltovarmuus – ja myös sen globaali ulottuvuus on kaiken aikaa ajankohtaisempi ja asettaa aiempaa suurempaa merkitystä myös Suomalaiselle ruoantuotannolle. Voi olla, että lähitulevaisuudessa maailman nyt suotuisilla viljelyaluilla ei enää voida tuottaa ruokaa, kuten aiemmin. Suomen edellytykset erityisesti vesi-intensiivisten tuotteiden tuottajana tulevat näin mahdollisesti korostumaan. Tähän tulee varautua.

Huoltovarmuudesta puhuttaessa omavaraisuuden määritelmää olisi myös oleellista laajentaa tarkoittamaan myös tuotantopanoksia. Tulee etsiä keinoja keventää riippuvuutta fossiilisista, kehittää maataloutta lannan ja nurmibiomassan hyödyntämiseen biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa, jotta kestävämpi tulevaisuus ja ruoantuotanto olisi mahdollinen. Tässä aivan oleellista on tilojen välinen yhteistyö, jotta ravinteet saadaan kaikkia hyödyntäen kiertoon. Tätä vihreät haluavat edistää ja se on hienoa.

Näiden linjausten jälkeen on helppo toivoa, että me vihreät otamme maatalouden kestävyyden ja kannattavuuden nyt aidosti kehitysprojektiksemme. Sillä ruokaa, sitä me tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa.

Koko Vihreiden poliittinen ohjelma on luettavissa täällä:
https://www.vihreat.fi/vihrea-politiikka/ohjelmat/vihreiden-poliittinen-tavoiteohjelma-2019-2023

Ja tukikirjauksen tarkempi linkki tässä:
https://www.vihreat.fi/vihrea-politiikka/ohjelmat/vihreiden-poliittinen-tavoiteohjelma-2019-2023#Tavoite%2010:%20Suomalaisesta%20maataloudesta%20Euroopan%20eettisint%C3%A4%20ja%20kest%C3%A4vint%C3%A4